Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126

Svētki tuvojas un arī mūsu mazajiem gribas izrotāt pašiem savu eglīti pilsētas promenādē. Spītējot aukstajam vējam, darbiņš tika padarīts. Prieks pašiem un citiem! 

Tautas bumba ir iemīļota un spraiga spēle, kurā var notikt viss - gan sajūsma par labi paveiktu metienu, gan sāpes par bumbas tiešu trāpījumu. Priecājamies par skolas komandu panākumiem novada tautas bumbas sacensībās. Apsveicam meiteņu komandu ar 1.vietu, bet zēnu komandu ar 3.vietu! 

“Viedums nav vārnas knābī spoža un vizoša lauska. Tā maza ozola zīle siltā un maigā plaukstā.” (Iveta Graudiņa)

Klāt novembra trešā trešdiena un “Dzejas tējnīcā” kā bitītes sākt rosīties mūsu dzejnieki, kopskaitā 11. Šajā reizē, 20. novembrī, mūsu pulkam pievienojās jauni dalībnieki, 11. klases skolēni: Eva Puriņa, Amanda Buka, Evita Ieva Prūse. Pulciņu papildināja arī mūsu skolas speciālā pedagoģe Iveta Graudiņa un psiholoģe Liene Kalva ar savu meitu Līvu Kārņupu, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 11. klases skolnieci. Katrs dzejnieks dalījās nesteidzīgi filozofiskās pārdomās par savas dzejas tapšanas procesu un iedvesmas avotiem. Un tad jau dzejas un prozas lasījumi pašu autoru izpildījumā – katram ar savu stilu un “rozīnīti”. Kā pārsteigums visiem bija mūsu Ivetas Graudiņas dzejnieces talants un Līvas Kārņupas Mākslas skolas diplomdarbs – grāmata ar viņas dzejoļiem un zīmējumiem. Tik jauki, ka tepat mums blakus ir tik radoši cilvēki ar savu īpašo skatījumu. Šķiet, ka šajās dažās stun...

Skolas viena no skaistākajām tradīcijām ir Latvijas dzimšanas dienas svinības, kura aizsākās ar kopīgu aizlūgumu Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Aizlūgumā teicām paldies, ka varam dzīvot brīvā Latvijā, lūdzām iespēju dzīvo saticībā - gan ģimenē, gan skolā, lai visiem būtu pārticība un mīlestība ģimenē. Tam sekoja kopīgs svecīšu gājiens atpakaļ uz skolu, kurā pēc svētku vakariņām visi kopā vienojāmies kopīgā sadziedāšanās koncertā. Vēl visu nakti skolas parkā turpināja degt Latvijas kontūra, priecējot tuvējo māju iedzīvotājus un garāmgājējus. 

Lai svētki būtu krāšņi, sirsnīgi un skaisti, milzīgu darbu ieguldīja gan pedagogi, gan skolēni, gan skolas darbinieki. Paldies sakām Dacei Grosai, Evitai Ernštreitei par dievkalpojuma un koncerta organizēšanu, kā arī Inesei Gailei par noformējumu un Zigmāram Šteinam par fotogrāfijām. 

Dievkalpojums un gājiens:

 Svētku sadziedāšanās "Es nāku no..."

11.novembrī skolā notika karjeras atbalsta pasākums--tikšanās ar DJ Kārli Blumfeldu, Kārlis ir augstskolas "Turība" lektors, kā arī pasākumu vadītājs. Kārlis jauniešiem sniedza iedvesmojošu stāstu par iespējām, kas pieder visiem, izdegšanu un spēka meklējumiem. Par to, cik svarīgi darīt visu ar mirdzumu acīs. 

Trīs pēdējos gadus no mūsu skolas pilsētas Lāčplēša dienas lāpu gājienā piedalījās samērā maz skolēnu, jo lielākā daļa bija devušies uz mājām, kuras ir patālu no Kandavas. Šoreiz ieradāmies kuplā skaitā, lai godinātu tos, kuri pirms gadsimta ziedoja sevi uz Latvijas brīvības altāra. 

7. novembrī  “Dzejas tējnīcā” viesojās mūsu novadniece – radoša personība Aija Vīnakmene, lai dalītos savā pieredzē par iedvesmas avotiem. Pasākuma ievadā “Dzejas tējnīcas” pārstāvji – Margarita Selīna Bogdanova, Krišs Treikals un Adrians Moisejs – lasīja savu dzeju, bet turpinājumā Aija atklāja savu redzējumu caur fotogrāfijām un dzejas rindām. Aija rosināja vērīgāk paskatīties apkārt un ikdienišķās lietās un parādībās saskatīt neparasto. Ja dzeja papildina fotogrāfiju, veidojas krāsu un tēlu neparasts kokteilis. Pasākuma noslēgumā Aija mūsu “Dzejas tējnīcai” dāvināja gaismas simbolu, lai mūsu pulciņam jauki un radoši gaismas mirkļi. Aijas Vīnakmenes izstāde “Gaismas ceļos” 8. – 20. novembrī skatāma mūsu skolā.

Mārtiņdiena - laiks, kad mūsu skolā sarosās mazie uzņēmēji. Skolēni pērk un pārdod dažādus labumus--pašdarinātas rotas un gardumus, rīko loteriju, pārtop par tirgotāju veiksmes talismaniem. Ja velniņš un raganas reklamē keksiņus, kļavu sīrupu un matu gumijas, būs sniegota ziema, tā runā skolas gaiteņos. 

1.novembrī Rīgā uz pasākumu „Sporto visa klase”, kas notika Arēna Rīga, devās 2. un 3.klases skolēni. Šajā projektā mūsu skola piedalās pirmo gadu. Rīgā sapratām, ka sportot gribētāju būs ļoti daudz. Arēnā Rīga jaunie sportisti bija sabraukuši no daudzām Latvijas skolām, kopumā pāri par 7000. Pasākums ļoti labi organizēts un pārdomāts, atklāšanas ceremonija bija krāšņa un pārsteigumu pilna. Skolēniem bija sagatavotas dažādas interesantas un sportiskas aktivitātes.

Mūsu mazie sportisti izmēģināja TRX vingrošanu ar piekaramajām gumijām, kas visiem ļoti patika.

Katra klase savā īpašumā ieguva Olimpiskās komitejas dāvināto karogu „Sporto visa klase”, kas tagad atrodas mūsu klasēs pie sienas.

Piedaloties šajā projektā, esam gandarīti, ka ar lepnumu varam nest mūsu skolas vārdu Latvijas mērogā.

26.oktobrī norisinājās nu jau 10.Kafijas svētki, kuros parasti tiek godināti arī čaklākie zīļu vācēji. Šogad zīļu nebija daudz, bet tik un tā darījām, ko varējām un rezultātā mūsu skolas 3.klases komanda ieguva  trešo vietu. Apsveicam! 

28.oktobrī skolā notika ražas svētki un vecāku diena. Pēc rudens brīvlaikā visi dārza darbi padarīti un var palepoties ar ražas izstādi. Pašpārvaldes un skolotāju grupa ieskandināja rudens atnākšanu - rudens nāk sētiņā, gudrības birst galviņā. Vecāki izmantoja iespēju apmeklēt stundas, darboties teātra un dabas estētikas nodarbībās, kā arī izrunāt ar skolotājiem aktuālos jautājumus par mācību procesu. 

Tas šķiet jau tik pierasti - laikā, kad skolēni atpūšas brīvlaikos, skolotāji aktīvi apgūst jaunas zināšanas. Šoreiz pedagogi uzsāka mācības profesionālās kompetences pilnveides kursā “Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā”. Programma tiek īstenota un finansēta sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un pateicoties Lielvārda Kompetences centra pasniedzējam Edijam Freimanim. Mācības vēl turpināsies trīs piektdienas pēc kārtas, kad skolotāji būs apguvuši mākoņpakalpojuma platformu Promethean ClassFlow, bet jau tagad skolotājiem āķis ir lūpā un kā mājasdarbs tiek veidots mācību materiāls savā mācību priekšmetā. 

No 14.līdz 18.oktobrim visā Latvijā  un arī mūsu skolā notika Karjeras nedēļa. 16.oktobrī pie vidusskolas skolēniem viesojās uzņēmuma Kandavas ceļi vecākā grāmatvede Lienīte Neimane, kas pati kādreiz ir beigusi mūsu skolu. Lienīte izstāstīja, cik atbildīgs un interesants ir grāmatveža darbs, ka matemātika noder visu dzīvi un mācīšanās nebeidzas pēc skolas izlaiduma. Pie 9.klases skolēniem ieradās absolvents Uldis Kaņeps, Nike pārdošanas menedžeris. Uldis iedrošināja mācīties valodas, nebaidīties un pieņemt izaicinājumus pat tādā darbā, kuru škiet nepārzini. Visu var iemācīties, ja ir gribasspēks.

Liekas, 1.klasei līdz darba gaitām vēl tālu? Nē, pirmklasnieki apgūst karjeras izvēles iemaņas jau tagad. Adelīnas Līnas omīte iepazīstināja ar konditora profesiju. 

6. a, un b klases devās pārgājienā uz zemnieku saimniecību "Lejaskroķi" Matkules pagastā. Uzzināja un izmēģināja to, kā ir rūpēties par trušu saimi, kazām, mājputniem, kā iekopt dārzu un sagādāt lopiņiem barību. Cik svarīga ir...

"Dzeja ir kā vēja glāsti, kā  gaisma, kur dvēselei padzerties“ – ar šīm Ā. Āres dzejas rindām 16. oktobra vakarā aicinājām paviesoties “Dzejas tējnīcā”.  Ideja par dzejas vakariem skolā radās pēc Dzejas nedēļas pasākuma “Dzejas rupors”, kad atklājās, ka mūsu skolā ir jaunieši, kas savas izjūtas izdzīvo dzejā. Pirmajā tikšanās vakarā pulcējās idejas iniciatori – 11. klases skolēni – Margarita Selīna Bogdanova, Beāte Fabjančika un Krišs Treikals – kopā ar skolotāju Vitu Eglīti un 12. klases skolēnu Adrianu Moiseju. Šajā vakarā lasījām darbus, ko esam paši rakstījuši vai kas mums dvēseliski tuvi, diskutējām par brīžiem, kad rodas vēlme rakstīt ne tikai dzeju, bet arī prozu. Sirsnīgā atmosfērā pie tējas vai kafijas tases izdzīvojām dažādu izjūtu gammu ar atklāsmi, ka dzeja un rakstīšana ir būšana kopā ar sevi pašu vai savu otro “es”. Nākamā tikšanās ar moto “Mana pilsēta dzejā”  – 20. novembrī plkst. 19.30 skolas internāta 4. stāva atpūtas telpā. Aicinām pievienoties mūsu pulciņa...

9.oktobris bija īpaša diena Kandavas Reģionālās vidusskolas skolotājiem, kuri nebija turējuši sveci zem pūra un dalījušies ar savu pedagoģisko pieredzi. Kā balvu par savu darbu viņi saņēma iespēju viesoties pie kolēģiem Grobiņā. Diena izvērtās pilna ar pozitīviem iespaidiem - prieks par Grobiņas kolēģu sirsnību un nesavtīgo dalīšanos pieredzē par to, kā sadarboties savā starpā, kā veidot starpdisciplinārās dienas, kā iesaistīt jauniešus apkārtējās vides veidošanā. Varēja baudīt Grobiņas jauniešu brīnišķīgos muzikālos priekšnesumus un pavadīt laiku interesantās sarunās, kā arī iepazīt Grobiņas skaistākās vietas. Kā ķirsītis uz kūkas bija vakara noslēgums Lielajā Dzintarā kopā ar Ralfu Eilandu un Latvijas Radio Bigbendu koncertā "Cits Pauls". 

Please reload