top of page
KPFI klimata pārmaiņu finanšu instruments - logo

Projekts Nr.KPFI - 15.2/157

 

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kandavas internātvidusskolas internātā"

pabeigts 2014.gadā.

 

85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansēja

Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju ​​samazinājums par 117,27 tonnām gadā.

bottom of page