Projekts Nr.KPFI - 15.2/157

 

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kandavas internātvidusskolas internātā"

pabeigts 2014.gadā.

 

85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansēja

Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju ​​samazinājums par 117,27 tonnām gadā.

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126