top of page

Skolas pašvērtējums:

Skolas piedāvājums:

Quilted Hearts

Skolas misija

Skola, kas ir vissirsnīgākā

Skolas vīzija

Inovatīvām idejām atvērta skola, kurā skolēnu un skolotāju savstarpējā sadarbība ir panākumu atslēga.

Kandavas Reģionālā pamatskola Zinību dienā

Izglītības programmas

  • Vispārējās pamatizglītības programma (21011111)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (21015511)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)​

  • Pirmsskolas izglītības programma (01011111);

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611);

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511).

Skolā var iestāties ikviens skolēns no 1.—9.klasei:

Skolēniem jāsedz ēdināšanas izdevumi (1. - 4.klasēm ēdināšanu apmaksā valsts un pašvaldība) un, ja izmanto internāta pakalpojumus, arī internāta maksa.

 

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā Kandavā, Talsu ielā 18A, darbdienās no 9.00 - 17.00. tel./fax  63182049; sīkāka informācija: 29574120

​​ 

Laipni gaidīti! ​

bottom of page