Ēdināšanas atlaides no 1.februāra


Tukuma novada dome 29.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs.


No 1.februāra mūsu skolā tiek noteikti šādi atvieglojumi:

  1. Pirmsskolas grupiņas "Ežuki" skolēniem brokastis, pusdienas un launagu 100% apmaksā pašvaldība (2,96 € dienā vienam bērnam);

  2. 1. - 4.klašu skolēniem pusdienas 100% apmaksā valsts un pašvaldība (0,71 € valsts atbalsts, 0,79 € pašvaldības atbalsts dienā vienam bērnam);

  3. 5. - 9.klašu skolēniem pusdienas 50% apmērā apmaksā pašvaldība (0,75 € dienā vienam bērnam). Vecāku līdzmaksājums 0,75 € dienā vienam bērnam.

Īpaši atvieglojumi ir piešķirti 5. - 9.klašu bērniem:

  1. no daudzbērnu ģimenēm;

  2. bērniem invalīdiem;

  3. aizbildniecībā esošam bērniem;

  4. bērniem, kuri slimo ar celiakiju,

Šādos gadījumos pašvaldības atbalsts par pusdienām ir 81% apmērā (1,22 € dienā vienam bērnam). Vecāku līdzmaksājums 0,28 € dienā vienam bērnam.

Īpaši atvieglojumi ir arī bērniem no maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības, tad pašvaldība 100% apmaksā pusdienas (1,50 € dienā vienam bērnam no 5. - 9.klasei). Ja bērns izmanto arī internāta pakalpojumus, tad pašvaldība 100% apmaksā arī pārējās ēdienreizes (pilnā dienas maksa 4,72 € vienam bērnam no 1. - 9.klasei).


Lai saņemtu īpašos atvieglojumus, vecākiem ir jāiesniedz skolai iesniegums. Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem.

437 views

Recent Posts

See All