top of page
  • Admin

Ēdināšanas atlaides no 1.februāra


Tukuma novada dome 29.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs.


No 1.februāra mūsu skolā tiek noteikti šādi atvieglojumi:

  1. Pirmsskolas grupiņas "Ežuki" skolēniem brokastis, pusdienas un launagu 100% apmaksā pašvaldība (2,96 € dienā vienam bērnam);

  2. 1. - 4.klašu skolēniem pusdienas 100% apmaksā valsts un pašvaldība (0,71 € valsts atbalsts, 0,79 € pašvaldības atbalsts dienā vienam bērnam);

  3. 5. - 9.klašu skolēniem pusdienas 50% apmērā apmaksā pašvaldība (0,75 € dienā vienam bērnam). Vecāku līdzmaksājums 0,75 € dienā vienam bērnam.

Īpaši atvieglojumi ir piešķirti 5. - 9.klašu bērniem:

  1. no daudzbērnu ģimenēm;

  2. bērniem invalīdiem;

  3. aizbildniecībā esošam bērniem;

  4. bērniem, kuri slimo ar celiakiju,

Šādos gadījumos pašvaldības atbalsts par pusdienām ir 81% apmērā (1,22 € dienā vienam bērnam). Vecāku līdzmaksājums 0,28 € dienā vienam bērnam.

Īpaši atvieglojumi ir arī bērniem no maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības, tad pašvaldība 100% apmaksā pusdienas (1,50 € dienā vienam bērnam no 5. - 9.klasei). Ja bērns izmanto arī internāta pakalpojumus, tad pašvaldība 100% apmaksā arī pārējās ēdienreizes (pilnā dienas maksa 4,72 € vienam bērnam no 1. - 9.klasei).


Lai saņemtu īpašos atvieglojumus, vecākiem ir jāiesniedz skolai iesniegums. Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem.

450 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page