top of page
  • Admin

Mīļš ciemiņš


Baltā galdauta svētkos katra klase aicināja pie sevis kādu īpašu ciemiņu, lai pie svētku galda pavadītu laiku kopīgās sarunās par labajiem darbiem Latvijai. 2.klase bija uzaicinājusi ilggadēju Kandavas internātvidusskolas skolotāju Birutu Rācenāju, kura īstenībā sevi visu ir atdevusi skolai un tās audzēkņiem. Vairāk kā 50 gadus viņa ir nostrādājusi šajā skolā. Milzīgu darbu ir ieguldījusi skolā kā internāta audzinātāja un ļoti daudziem viņa ir bijusi otrā mamma. Kā jau mājturības skolotāja Biruta Rācenāja ir centusies iemācīt dzīvesprasmes organizēt savu sadzīvi, nereti tā mūsu skolēniem ir bijusi pirmā pieredze kā vajadzētu saimniekot, kā pagatavot ko garšīgu vai piešūt pogu.

178 views

Recent Posts

See All
bottom of page