top of page
  • Admin

Fizikas eksperimentu laboratorijas dalībnieku piedzīvojumi

Fizikas eksperimentu laboratorijas skolēni ar skolotāju D.Grosu mācību ekskursijā 9.maijā apmeklēja Ventspils digitālo centru un nodarbībā ar 3D pildspalvām izgatavoja katrs kādu priekšmetu. Katrs varēja izmēģināt apdrukāt krūzīti ar paša veidotu dizainu.

Savukārt Kurzemes Demo centrā interaktīvā nodarbībā skolēniem pa komandām bija jāatrisina daudz interesantu uzdevumu saistībā ar klimata izmaiņām, piesārņojumu, enerģijas izmantošanu, dabas katastrofu sekām utt. Bet otrajā nodarbībā ar hidraulisko robota roku grupai bija jāveic noteikti uzdevumi, sacenšoties ar otru komandu.

66 views

Recent Posts

See All
bottom of page