top of page
  • Admin

Palīdzēsim kokiem


Makulatūras vākšanas konkursa "Palīdzēsim kokiem" noslēguma pasākums notika Valguma pasaules Baskāju takā. Šajā pasākumā piedalījās vieni no čaklākajiem papīra vācējiem - 3.a klases skolēni. Dalībniekus priecēja dziedātājs Rihards Bērziņš. Katra skola balvā saņēma rakstāmpapīru, atbilstoši savāktajam makulatūras daudzumam. Mūsu skola ir izglābusi 79 kokus, jo skolēni savāca 5660 kg makulatūras. Noslēgumā visi devās ceļojumā pa Baskāju taku. Bērniem pasākums patika, ir pilni vēderi un patīkams noskaņojums.

46 views

Recent Posts

See All
bottom of page