top of page
  • Admin

Zinību diena

Vasara ir pagājusi - skaista, karsta un atmiņām bagāta. Un klāt ir lielais satikšanās mirklis - skolas pirmā diena, kad skola piebirst pilna ar skaļiem, klusiem, priecīgiem vai mazliet apmulsušiem bērniem. Viņi ir tik dažādi! Un reizēm nevar saprast, kurš vairāk ir uztraucies - bērns vai vecāki? Skolotājos arī jūtams tāds neliels stress, kustības mazliet nervozas, bet prieks ir jūtams. Prieks par atkalredzēšanos un prieks, kas sajaucies ar uztraukumu, par pirmo tikšanos reizi.

Tad tas notiek - lēnām zinību kalnā kāpj šī gada pirmīši, nedroši turoties pie rokas vidusskolēniem. Un svētki var sākties! Lai izdodas! Lai izdodas ieceres, piepildās sapņi, tiek iegūti jauni draugi un nostiprināta vecā draudzība. Lai izcili mācību sasniegumi un aizraujošs jaunais mācību gads!

263 views

Recent Posts

See All
bottom of page