top of page
  • Admin

"Ieplāno savu veiksmi šodien" projekta sanāksme

11.septembrī Erasmus+ projekta “Ieplāno savu veiksmi šodien” ietvaros skolā viesojās partneri no Polijas un Horvātijas. Projekta sanāksmē tika analizētas un izvērtētas projektā veiktās aktivitātes, apspriesta turpmākā rīcība, kā arī tika runāts par skolēnu mobilitāti Horvātijā oktobra sākumā. Projekta dalībnieki viesojās lauku sētā “ Indāni” un Kukšu muižā.

11 views

Recent Posts

See All
bottom of page