top of page
  • Admin

Gada Skolotājs 2018

12.oktobris bija prieka mirklis Kandavas internātvidusskolas kolektīvam, jo varējām pelnīti sumināt mūsu kolēģi - Vitu Eglīti ar titula Gada Skolotājs 2018 iegūšanu. Vita Eglīte ir profesionāla latviešu valodas skolotāja, brīnišķīga klases audzinātāja, radoša skolas lielo pasākumu veidotāja, izdomas pilna režisore un kolēģu iedvesmotāja. Skolotāja vada vidusskolēnu radošo Vārda laboratoriju un kopā ar audzēkņiem iestudē teātra izrādes.

"Skolotāja Vita mūs iedvesmo darīt labos darbus”, tā saka viņas audzināmie vienpadsmitās klases skolēni. Un ir jau arī klasē kopā darīts daudz – uzvedumi un dzejas lasījumi vecāku dienās, kopīgas ekskursijas, sniega tīrīšanas talka sešos no rīta, pārsteidzot skolas sētnieci. Par tradīciju veidojas klases sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” mazajiem. Arī skolēni, uzzinot, ka audzinātājai tiek piešķirts šis tituls, mācēja radīt pārsteiguma mirkli - noorganizēja publisku apsveikšanu uz prāmja Rīga - Stokholma. Rezultātā mūsu Vita kļuva par zvaigzni jau starptautiskā mērogā, jo vakara gaitā daudzi gribēja parunāt ar "to skolotāju no Kandavas".

Skolotāja ilgus gadus vada latviešu valodas skolotāju metodisko komisiju skolā, darot to ar misijas apziņu par latviešu valodas skolotāja īpašo nozīmi mūsdienu vidē. Kopā ar Vitu latviešu valodas skolotāji ik gadu dodas īpašās ekskursijās, apmeklējot interesantas vietas un tiekoties ar radošiem cilvēkiem.

Skolotājai Vitai Eglītei skolas kolektīvs saka paldies par emocijām, izdzīvojot KIVS 60 gadu vēstures ceļus kopā ar absolventiem salidojuma īpašajā uzvedumā “Krāsainie sapņi”. Jāpiebilst, ka Vita pati arī ir Kandavas internātvidusskolas absolvente, un skolā strādā jau vairāk kā 20 gadus.Skolotāja ir arī tā, kas rūpējas par kolēģu prieka mirkļiem, atraktīvi organizējot un vadot skolas darbinieku jubileju svinības. Pati sev spēku smeļas arī ikdienas peldēs no agra pavasara līdz ziemas biezam ledus vākam. "Atsaucīga, gudra, mierīga, atvērta visam jaunajam, ar plašu redzes loku un labu humora izjūtu" – tā par skolotāju Vitu saka viņas kolēģi.

192 views

Recent Posts

See All
bottom of page