top of page
  • Admin

Laiks rīkoties!

Skolas četras drosmīgākās klases izlēma piedalīties akcijā "Pasaules lielākā stunda", kuras ietvaros skolēni apzināja Kandavas problēmas, kuras vēlas paši risināt, un izveidoja savu rīcības plānu. Ar veiktajiem atklājumiem un izstrādāto rīcības plānu skolēni iepazīstināja Kandavas novada domes priekšsēdētāju Ingu Priedi.

Skolēni izpētīja Kandavas vecpilsētas daļu, sākot no Abavas līdz Luterāņu baznīcai, no Bruņinieku pilskalna līdz Pūzurgravai.

Skolēni gan aptaujāja iedzīvotājus, gan paši saskatīja veicamos darbus, gan dalījās ar savām idejām kā uzlabot pilsētu. 3.klases skolnieki uzreiz ķērās vērsim pie ragiem un sakopa savu apskates teritoriju.

Katra klase izveidoja rīcības plānus, ko paši varētu darīt, lai pilsēta kļūtu labāka iedzīvotājiem.

3.klases skolēni kopā ar internāta skolotājām Anitu Nikolajenko un Baibu Straupmani ir uzņēmušies šefību pār birzīti pie Abavas.

4.a klase, kurus vadīja Agita Riekstiņa un Gita Kleinberga, jau sarunājuši vecākus palīgos un materiālus, lai sagatavotu tvertnes, kurās saimnieki varētu iemest savu dzīvnieku izkārnījumus. 7.b klase kopā ar Andru Akmeņlauku un Evitu Laizāni apņēmās piedalīties Pūzurgravas sakopšanā un popularizēšanā. Savukārt 6.a klase Dzintras Mellakaulas vadībā piedāvāja vairākas idejas, kas varētu palīdzēt uzlabot drošību, aptaujāja iedzīvotājus un noskaidroja, ka 85% ir laimīgi Kandavā. Kā arī piedāvāja savu palīdzību savas apsekotās teritorijas uzkopšanā.

Domes priekšsēdētāja Inga Priede pastāstīja, ko dome jau ir iecerējusi darīt pilsētas labiekārtošanā un teica paldies skolēniem par interesantajām idejām.

Kaut mazliet, bet esam vairojuši piederības sajūtu un izmēģinājuši to, kā tas ir - iesaistīties, lai visiem būtu labāka dzīves kvalitāte.

101 views

Recent Posts

See All
bottom of page