top of page
  • Admin

Skolotāji sadarbojas un mācās

Brīvdienu pirmdienas rītā skolotāji tikās, lai profesionāli pārrunātu jautājumus par klasvadību. Visi bija centīgi gatavojušies - vērojuši klases, piefiksējuši problēmas, lai kopīgās sarunās meklētu risinājumus. Divas stundas paskrēja nemanot. Turpinājumā 9.a klases audzinātājas Inese Gaile un Inta Neiciniece, kā ari 7.b klases audzinātāja Andra Akmeņlauka dalījās pieredzē ar gūtajām atziņām no Radošuma pils organizētās vasaras nometnes. Bija radoša un interesanta nodarbība visiem internāta skolotājiem, piemēram, "Zīmē, stāsti un ieklausies", "Krāsu nozīme mums katram" u.c.

95 views

Recent Posts

See All
bottom of page