top of page
  • Admin

Iepazīstot varoņu profesijas

Pirmssvētku noskaņās 11. klase devās iepazīt profesijas, kurās bieži nepieciešama cilvēciska pašaizliedzība un varonība.

Vispirms viesojāmies Latvijas Ugunsdzēsības muzejā Rīgā, kurā varēja uzzināt par šī dienesta pagātni un šodienu, statistiku par ugunsgrēku izcelšanās iemesliem, ugunsdzēsēju aprīkojumu (bija iespēja arī uzvilkt), ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un drošības sistēmām, kā arī šīs profesijas prestižu un apguves iespējām. Skolēni nostiprināja zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem un rīcību katastrofu gadījumos, pārbaudīja prasmi korekti rīkoties iespējamās ekstremālās situācijās, kā arī izmēģināja roku nosacīta ugunsgrēka dzēšanā.

Savukārt Atvērto durvju dienā Ādažu poligonā bija iespēja tikties ar karavīriem, aplūkot un izmēģināt militāro tehniku un ekipējumu, vērot dažādus paraugdemonstrējumus un piedalīties militārās stafetēs. NATO kaujas grupas karavīri pastāstīja par savu dienestu Latvijā un demonstrēja militāro tehniku. Iepazinām Nacionālo bruņoto spēku ikdienu un galvenos uzdevumus, uzzinājām par dienesta iespējām un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Bruņoto spēku karavīri – virsnieki, instruktori un kareivji – savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 jomās un ap 170 specialitātēs, līdz ar to ir ļoti plašas iespējas veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos.

Šīs dienas aktivitātes rosināja būt patriotiskiem savas valsts pārstāvjiem un novērtēt gan ugunsdzēsēja, gan karavīra profesiju prestižu.

74 views

Recent Posts

See All
bottom of page