top of page
  • Admin

Uzsākam programmu "Līderis manī"

Kandavas internātvidusskola ir iesaistījusies programmā "Līderis manī", rezultātā Ziemas brīvdienās skolotāji aktīvi mācījās, strādāja ar savu personību, lai izdzīvotu un saprastu šīs programmas ietekmi. Apmācīti un iedvesmoti esam gatavi sākt šīs programmas ieviešanu skolā. Programma "Līderis manī" palīdz bērniem un jauniešiem kļūt pašpaļāvīgiem, uzņemties iniciatīvu, plānot uz priekšu, uzstādīt mērķus un sekot līdzi to izpildei, izpildīt savus mājasdarbus, prioritarizēt savu laiku, pārvaldīt savas emocijas, būt taktiskiem pret citiem, pārliecinoši paust savu viedokli, risināt konfliktus, rast radošus risinājumus, novērtēt atšķirīgo un dzīvot līdzsvarotu dzīvi. Process palīdz bērniem un jauniešiem attīstīt prasmes un pašpārliecību, kas nepieciešama, lai vadītu savas dzīves gan skolā, gan ārpus tās. Jāpiebilst, ka šīs prasmes un iemaņas noteikti noder arī pedagoga darbā. Lai mums visiem kopā izdodas!

108 views

Recent Posts

See All
bottom of page