top of page
 • Admin

Izmaiņas ēdināšanas kārtībā

Tā kā no 2019.gada 1.janvāra valsts ir pārtraukusi finansēt internātskolu uzturēšanas izdevumus, tai skaitā arī maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērnu, kā arī aizbildniecībā esošo vai bez vecāku gādības palikušo bērnu ēdināšanu, Kandavas novada dome 31.01.2019. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 1, 23.$), ka no 2019.gada 1.marta būs šāda kārtība:

 1. Skolēniem, kuri ēd pusdienas (attiecas arī uz internātā dzīvojošiem bērniem):

 • Ja skolēns mācās 1. - 4.klasē, vecākiem nav jāmaksā. Pusdienas apmaksā valsts.

 • Ja skolēns mācās 5. - 6.klasē, vecākiem nav jāmaksā. Pusdienas apmaksā Kandavas novada dome.

 • Ja skolēns mācās 7. - 9.klasē, vecākiem ir jāmaksā 1,42 eiro. 50% atlaide ir paredzēta tikai Kandavas novadā dzīvojošām trūcīgām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni mācās novada skolās. Vecākiem būs jāmaksā 0,71 eiro.

 • Ja skolēns mācās 10. - 12.klasē, vecākiem ir jāmaksā 1,42 eiro.

 1. Skolēniem, kuri ēd brokastis, launagu un vakariņas:

 • Par brokastīm vecākiem jāmaksā 1,00 eiro.

 • Par launagu vecākiem jāmaksā 0,43 eiro.

 • Par vakariņām vecākiem jāmaksā 1,00 eiro.

 • Kopējā maksa par šīm ēdienreizēm ir 2,43 eiro. 1,70 eiro atlaide ir paredzēta tikai Kandavas novadā dzīvojošām trūcīgām ģimenēm, kuru skolēni nakšņo Kandavas internātvidusskolas internātā. Šīm ģimenēm par bērnu dienā jāmaksā 0,73 eiro.

Samaksas kārtība:

Samaksu veic obligāti avansā par nākamo nedēļu uz priekšu. Apmaksājamo periodu vecāki var izvēlēties paši - par nedēļu, divām nedēļām, trim nedēļām, mēnesi. Maksāt var:

 1. skaidrā naudā skolas ēdnīcas kasē piektdienās no plkst. 9.00-15.00;

 2. ar pārskaitījumu SEB banka, konts LV30UNLA0011000468886, SIA Saltums Kandavā, reģ.nr.49202002956.

Ēdināšanu varēs atteikt, zvanot pa tālruni 29489309:

 1. Pusdienas, launagu, vakariņas būs jāatsaka līdz esošās dienas plkst.8:00;

 2. Brokastis līdz iepriekšējās dienas plkst. 17:00.

Ja nebūsiet atteikuši paredzētajā laikā ēdināšanu, tad, neskatoties uz to, ka bērns nebūs bijis skolā, par to būs jāmaksā.

Ja nebūs samaksāts par nākamās nedēļas ēdināšanu, tad porcija bērnam netiks sagatavota

270 views

Recent Posts

See All
bottom of page