top of page
  • Admin

Valentīndienas balle

Sākumskolas skolēni nolēma, ka viņi grib paši savu balli par godu Valentīndienai. Sacīts - darīts! Tērpušies skaistos tērpos, varēja gan izrādīt sevi, gan apskatīt citus, iznesīgi dejot un vēl piedalīties dažādos uzdevumos.

88 views

Recent Posts

See All
bottom of page