top of page
  • Admin

Kārtība, kādā tiek sniegti ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi

No 2019.gada 1.marta stājas spēkā jaunā ēdināšanas kārtība, kurā atvieglojumi pienākas Kandavas novada trūcīgām ģimenēm par:

  • 7. - 9.klašu skolēnu pusdienām. Vecākiem jāmaksā 0,71 eiro, pašvaldība līdzfinansē 0,71 eiro apmērā;

  • Skolēniem, kuri nakšņo internātā. Vecākiem jāmaksā 0,73 eiro, pašvaldība līdzfinansē 1,70 eiro apmērā.

Informāciju par trūcīgo personu statusu iesniedz Kandavas novada Sociālais dienests.

Vecāki, lūdzu, laicīgi pārliecinieties, vai nav nepieciešams atjaunot trūcīgās personas statusu!

Kandavas novada daudzbērnu ģimenēm pienākas atvieglojums par 7. - 9.klašu skolēnu pusdienām. Vecākiem jāmaksā 0,71 eiro, pašvaldība līdzfinansē 0,71 eiro apmērā.

Daudzbērnu ģimenei ir jāiesniedz iesniegums Kandavas novada Izglītības pārvaldē, Zīļu ielā 2, pievienojot apliecinošus dokumentus par daudzbērnu ģimenes statusu.

Kārtības pilns teksts atrodams sadaļā Vecākiem

107 views

Recent Posts

See All
bottom of page