top of page
  • Admin

Panākumi Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē

8. martā LLU Jelgavas pilī norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference, kurā tika noskaidroti labākie zinātniskās pētniecības darbi reģionā un tie izvirzīti Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Reģiona konferencei tika iesniegti 202 darbi, bet Rīgā aprīlī kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 74 darbiem.

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei izvirzīti tikai tie darbi, kas Zemgales reģiona konferencē ieguva vismaz 80 no 100 punktiem (atbilst 1. vai 2. pakāpei).

Kandavas internātvidusskolas 10.klases skolnieces Sintija Didrihsone un Anete Priede ar zinātniski pētniecisko darbu "Alejas Kandavas novadā" (darba vadītāja skolotāja M.Rozīte) ieguva 2.pakāpi un tika izvirzītas valsts konferencei, kas notiks 2019.gada 12. un 13.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē.

Savukārt 11.klases skolnieki Imants Hadaņonoks un Roberts Zauris ar savu zinātniski pētniecisko darbu "Skaitlis pī" (darba vadītāja skolotāja M.Berga) ieguva 3.pakāpes diplomu.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

107 views

Recent Posts

See All
bottom of page