top of page
  • Admin

Tiekas pašpārvaldes

28.martā skolā tikās novada skolu pašpārvalžu un Privātās vidusskolas "Patnis" (Rīga) skolēni. Skolēni iepazīstināja ar savu darbu skolās. Patīkams pārsteigums visiem bija, ka pašpārvaldes strādā līdzīgi, iesaistās skolu pasākumu organizēšanā, iesaista gan skolotājus, gan skolēnus, gan vecākus un absolventus. Diskutējām darba grupās par pašpārvalžu popularitāti un to ietekmi skolā. Izvirzījām jaunus uzdevumus turpmākajām darbam. Katra pašpārvalde veica sadraudzības aktivitātes, lai tuvāk iepazītos un atraisītos. Visi kopā nolēmām, ka tiksimies atkal nākamajā gadā un aicināsim vēl vairāk draugu.

52 views

Recent Posts

See All
bottom of page