top of page
  • Admin

Radošo laboratoriju atskaite

Katram vidusskolniekam mācību gada sākumā bija jāizvēlas vismaz viena no piedāvātajām radošajām laboratorijām, kurās varētu attīstīt kādu no saviem talantiem. Šodien bija tā diena, kad skolēni atskatījās uz paveikto un parādīja, ko ir apguvuši. Savu varēšanu rādīja Muzikālā laboratorija, tika stāstīts par paveikto Vārda laboratorijā - par to, kā gatavoti raksti, iestudētas izrādes, veidota sadarbība ar citām laboratorijām. Fizikas eksperimentu laboratorija demonstrēja virves dejotājus, gāzes termometru un nobaidīja visus ar savas reaktīvās mašīnas skaļo un ātro reaktīvo kustības demonstrāciju. Savukārt Garšas laboratorija cienāja ar gardu siera kūku. Paldies laboratoriju vadītājām - Evitai Ernštreitei, Vitai Eglītei, Dacei Grosai un Evitai Laizānei par darbu un aktīvajiem jauniešiem par vēlmi apgūt jauno!

84 views

Recent Posts

See All
bottom of page