top of page
  • Agita Riekstiņa

Vasaras nometne "Jautrās pasakas"

Vasara ir sākusies, mācības aiz muguras. Skolēni ir devušies savas vasaras piedzīvojumos.

Arī skolā vasaras dienas nometne „Jautrās pasakas” devās savos vasaras piedzīvojumos, kuros dalību ņēma 21 skolēns no pirmās līdz pat ceturtajai klasei pirmajā jūnija nedēļā.

Nometnē darbojās skolotāji – Olita Nordena, Inese Gaile, Baiba Straupmane, Evita Ernštreite, Irēna Osīte, Broņislavs Hadaņonoks un Agita Riekstiņa.

Bērni šajās piecās dienās izdzīvoja lācēna Vinnija Pūka dažādos notikumus. Katrs dienas rīts sākās ar nometnes himnas dziedāšanu un rīta vingrošanu. Bērni gatavoja savu „medus” podiņu, mācījās gatavot skaistus apsveikumus, galda kartes, sviesta nazīšus, apguva galda kultūras prasmes. Tika ceptas pankūkas, servēti galdi un visi mielojās ar gardajām pankūkām. Nometnes dalībnieki savu veiklību rādīja dažādās sportiskās aktivitātēs un stafetēs. Valodu nodarbībā bērni mācījās 10 vārdus angļu valodā un krievu valodā. Pēc tam tika veidoti radoši, interesanti stāsti, kurus katra grupiņa prezentēja. Nometnes laikā visi iemācījās spēlēt kādu mūzikas instrumentu.

Noslēguma pasākums noritēja lauku sētā „Indāni”, kurā mīļi, sirsnīgi sagaidīja pati namamāte Signe Ezeriņa. Saimniece mazliet pastāstīja par to, kā viņas rokās nonākusi šī brīnišķīgā lauku sēta. Tad visi devāmies apciemot un pabarot sētas galvenos iemītniekus – zosis, vistas, gaiļus, aitas, kazas, gotiņas, trušus, mazos ponijus un zirdziņus. Pēc jaukās pastaigas baudījām atpūtu gan spēlējot volejbolu, gan šūpojoties, gan pētot zaļās vardes. Pēc izpriecām un atpūtas bērni saņēma pateicības un dāvaniņas par dalību nometnē.

Lai jauka, piedzīvojumiem bagāta vasara mums visiem!

94 views

Recent Posts

See All
bottom of page