top of page
  • Admin

Pastāvēs, kas pārmainīsies

Tas brīdis nu ir pienācis! Kopš 1.augusta Kandavas internātvidusskolas nosaukums ir mainījies uz Kandavas Reģionālā vidusskola. Nosaukums ir cits, bet pieeja nav mainījusies. Joprojām esam skola, kas ir vissirsnīgākā! Tas nozīmē, ka internāta skolotāji joprojām ar mīlestību rūpēsies par saviem skolēniem, pedagogi vadīs mācību darbu, izmantojot gan modernās tehnoloģijas, gan dabas vides materiālus. Piedāvāsim saviem skolēniem gan dabas vides estētikas, gan silto smilšu nodarbības. Būs iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos. Ja būs nepieciešams, tad varēs izmantot arī skolas internātu. Bet tas nenozīmē, ka esam ieslīguši pašapmierinātībā. Pedagogi aktīvi mācās un gatavojas jaunajam mācību gadam, lai varētu interesanti un radoši vadīt mācīšanās procesu. 27.augustā viss skolas pedagogu kolektīvs tiksies Vasaras skolā 2019, lai dalītos savā pieredzē un kopīgi iedvesmotos jaunajam darba cēlienam.

Kandavas internātvidusskolas nosaukums mums visiem sirdī ir ļoti mīļš un tuvs, iespējams vēl kādu laiku tas ik pa laikam iesprauksies mūsu sarunās, būs redzams kaut vai kā metāla uzraksts uz skolas fasādes, parādīsies kādos citos simts dažādos veidos. Tā ir mūsu vēsture, kuru mēs cienām un turam dārgu. Tāpēc nebrīnieties, ka Kandavas Reģionālā vidusskola saīsinājumā vēl joprojām būs KIVS. Gan jau ar laiku, ja būs tāda nepieciešamība, atnāks cits.

131 views

Recent Posts

See All
bottom of page