top of page
  • Admin

Gada skolotājs 2019

Pirms jaunā mācību gada sākuma Kandavas novadā tradicionāli godina skolotājus un piešķir apbalvojumus. Lepojamies ar saviem skolotājiem! Novada Izglītības pārvaldes pateicības saņēma sākumskolas skolotāja Gita Kleinberga un pamatskolas skolotāja Olita Nordena, bet Gada skolotāja 2019 titulu vidusskolas grupā ieguva skolotāja Mārīte Berga.

Gitā Kleinbergā kolēģi augsti novērtē Gitas atsaucību, izpalīdzību, augsto profesionalitāti, atbildības sajūtu un precizitāti. Skolotājai Gitai raksturīga iedziļināšanās ikvienā veicamajā darbā, risināmajā problēmā. Vecāki atzīmē, ka bērni labprāt iesaistās garās un interesantās sarunās ar skolotāju gan latviešu valodas stundās, gan brīvos brīžos. Viņai lieliski izdodas pārliecināt un pierunāt, radot bērnā drošības sajūtu, ka viņam viss izdosies.

Jau 42 gadus matemātikas skolotāja Olita Nordena par savējo sauc Kandavas internātvidusskolu. Un skolas kolektīvs par viņu saka – viņa ir tik ļoti mūsējā, ka nav iespējams iedomāties skolu bez Olitas. Olita veidojusi un uzturējusi skolas daudzveidīgo pasākumu tradīcijas, bijusi atbildīga par skolas interešu izglītību, piedalījusies skolas darba plānošanā. Profesionāla un lietišķa, prasīga un stingra, atklāta un sirsnīga, ļoti izpalīdzīga un atsaucīga, ar aktīvi un skaidri paustu dzīves pozīciju – tāda ir mūsu skolotāja Olita Nordena!

Precīza, lietišķa, gudra, savaldīga – tāda ir mūsu Mārīte Berga. Viņa nekad nerunās neko lieku, ikviens ieteikums būs pārdomāts un vietā, īsta “vecā kaluma” skolotāja, bet kas dzīvo līdzi laikam, saglabājot vērtības, kuras nemainās, un pieņemot jauno pēc rūpīgas izvērtēšanas, bet patiesi un ar jēgu – tāds ir kolēģu vērtējums par skolotāju Mārīti Bergu. Savukārt īsta medusmaize ir bijušo audzēkņu atzinums. Agneta Koloda saka - "Skolotāja Mārīte Berga bija mans skolas laika paraugs, cilvēks, kura dēļ pieņēmu lēmumu studēt fizikas un matemātikas fakultātē par matemātikas skolotāju. Ne tikai viņas mācīšanas prasme bija apbrīnas vērta, bet arī tas, kāds cilvēks viņa ir. Tik stipru, zinātkāru un laipnu personību reti kad gadās iepazīt. Uzskatu, ka viņa ir bijis viens no labākajiem piemēriem, cilvēks un skolotāja, kuram līdzināties."

Lūk tā! Un vēl - visām viņām ir vērā ņemams stāžs skolā un Kandavas internātvidusskola, tagad Kandavas Reģionālā vidusskola, ir viņu pirmā daba vieta.

Foto no www.kandava.lv, Dagnija Gudriķe

211 views

Recent Posts

See All
bottom of page