top of page

“Dzejas tējnīcas” vakars

"Dzeja ir kā vēja glāsti, kā gaisma, kur dvēselei padzerties“ – ar šīm Ā. Āres dzejas rindām 16. oktobra vakarā aicinājām paviesoties “Dzejas tējnīcā”. Ideja par dzejas vakariem skolā radās pēc Dzejas nedēļas pasākuma “Dzejas rupors”, kad atklājās, ka mūsu skolā ir jaunieši, kas savas izjūtas izdzīvo dzejā. Pirmajā tikšanās vakarā pulcējās idejas iniciatori – 11. klases skolēni – Margarita Selīna Bogdanova, Beāte Fabjančika un Krišs Treikals – kopā ar skolotāju Vitu Eglīti un 12. klases skolēnu Adrianu Moiseju. Šajā vakarā lasījām darbus, ko esam paši rakstījuši vai kas mums dvēseliski tuvi, diskutējām par brīžiem, kad rodas vēlme rakstīt ne tikai dzeju, bet arī prozu. Sirsnīgā atmosfērā pie tējas vai kafijas tases izdzīvojām dažādu izjūtu gammu ar atklāsmi, ka dzeja un rakstīšana ir būšana kopā ar sevi pašu vai savu otro “es”. Nākamā tikšanās ar moto “Mana pilsēta dzejā” – 20. novembrī plkst. 19.30 skolas internāta 4. stāva atpūtas telpā. Aicinām pievienoties mūsu pulciņam ikvienu interesentu, kas pats raksta dzeju vai mīl to lasīt, vai vienkārši klausīties un baudīt…Atnāc – mēs priecāsimies būt kopā ar TEVI, lai cits citam dāvātu šo acīm netveramo gaismas staru – dzejas pavedienu!

42 views

Recent Posts

See All
bottom of page