top of page
  • Admin

Skolotāji mācās

Tas šķiet jau tik pierasti - laikā, kad skolēni atpūšas brīvlaikos, skolotāji aktīvi apgūst jaunas zināšanas. Šoreiz pedagogi uzsāka mācības profesionālās kompetences pilnveides kursā “Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā”. Programma tiek īstenota un finansēta sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un pateicoties Lielvārda Kompetences centra pasniedzējam Edijam Freimanim. Mācības vēl turpināsies trīs piektdienas pēc kārtas, kad skolotāji būs apguvuši mākoņpakalpojuma platformu Promethean ClassFlow, bet jau tagad skolotājiem āķis ir lūpā un kā mājasdarbs tiek veidots mācību materiāls savā mācību priekšmetā.

81 views

Recent Posts

See All
bottom of page