Vecāku diena

28.oktobrī skolā notika ražas svētki un vecāku diena. Pēc rudens brīvlaikā visi dārza darbi padarīti un var palepoties ar ražas izstādi. Pašpārvaldes un skolotāju grupa ieskandināja rudens atnākšanu - rudens nāk sētiņā, gudrības birst galviņā. Vecāki izmantoja iespēju apmeklēt stundas, darboties teātra un dabas estētikas nodarbībās, kā arī izrunāt ar skolotājiem aktuālos jautājumus par mācību procesu.

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126