top of page
  • Admin

Latvijas dzimšanas dienas svinības

Skolas viena no skaistākajām tradīcijām ir Latvijas dzimšanas dienas svinības, kura aizsākās ar kopīgu aizlūgumu Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Aizlūgumā teicām paldies, ka varam dzīvot brīvā Latvijā, lūdzām iespēju dzīvo saticībā - gan ģimenē, gan skolā, lai visiem būtu pārticība un mīlestība ģimenē. Tam sekoja kopīgs svecīšu gājiens atpakaļ uz skolu, kurā pēc svētku vakariņām visi kopā vienojāmies kopīgā sadziedāšanās koncertā. Vēl visu nakti skolas parkā turpināja degt Latvijas kontūra, priecējot tuvējo māju iedzīvotājus un garāmgājējus.

Lai svētki būtu krāšņi, sirsnīgi un skaisti, milzīgu darbu ieguldīja gan pedagogi, gan skolēni, gan skolas darbinieki. Paldies sakām Dacei Grosai, Evitai Ernštreitei par dievkalpojuma un koncerta organizēšanu, kā arī Inesei Gailei par noformējumu un Zigmāram Šteinam par fotogrāfijām.

Dievkalpojums un gājiens:

Svētku sadziedāšanās "Es nāku no..."

222 views

Recent Posts

See All
bottom of page