top of page
  • Admin

Mācīties var arī tā...

Pateicoties Skolas Somas projektam, 11.un 12.klases skolēni literatūras, vēstures un audzināšanas tēmas apguva, piedaloties izlaušanās spēlē "Bēgļu gaitas" un orientēšanās uzdevumā "Rīga 1944".

Pirms mācību ekskursijas 11.un 12. klases skolēni iepazina Raiņa un Aspazijas biogrāfiju, jau ātrāk bija apmeklējuši Raiņa vasarnīcu Majoros un Aspazijas māju Dubultos, stundās pētīja materiālus par abu dzejnieku trimdas laiku, meklēja trimdas dzejnieku daiļradē ar dzimteni saistītus darbus.

Pēc piedalīšanās mācību ekskursijā, 11.klases vēstures un literatūras sadarbības stundās skolēni jau ar citādu skatījumu varēja analizēt A. Grīna romānu “Dvēseļu putenis”, salīdzinot tā notikumus ar vēsturisko situāciju 2. Pasaules kara laikā, kā arī noskatījās filmu “Dvēseļu putenis”. Vēstures notikumi tika analizēti saistībā arī ar mūsdienu situāciju pasaulē.

Savukārt 12. klases skolēni iepazina Z. Mauriņas personību un biogrāfiju, analizējot apstākļus, kas viņu spieda doties trimdā.

26 views

Recent Posts

See All
bottom of page