top of page
  • Admin

Skaļās lasīšanas sacensība

16. janvāra pēcpusdienā skolas bibliotēkā pulcējās 5. - 6. klašu labākie lasītāji, lai piedalītos Skaļās lasīšanas sacensībā. Pasākums tiek rīkots, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu, un tas norisinās 3. kārtās: skolas līmenī, reģiona pusfinālā un nacionālajā finālā, kas notiek Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un čempions uz gadu kļūst par LNB Bērnu direktoru. Vispirms sacensība notika klasē, un skolas pasākumam tika izvirzīti 13 skolēni. Noslēgumā lasītāji saņēma žūrijas simpātiju – veicināšanas balviņas, bet, vadoties pēc kritēriju punktu tabulas, katrs saņēma Atzinības rakstu vai Diplomu. 1. – 3. vietas ieguvēji aprīlī piedalīsies reģionālajā sacensībā Tukumā.

Apsveicam laureātus:

  1. vieta – mūsu skolas lasīšanas čempione – Melita Leitlande;

  2. vieta – Daniela Adriana Štromane;

  3. vieta - Artūrs Deniss Ščapovs;

  4. - 5. vieta (ar vienādu punktu skaitu) – Alise Dudareviča un Sindija Ērmane.

61 views

Recent Posts

See All
bottom of page