top of page
  • Admin

LLU tuvojas noslēgumam Zemgales reģiona skolēnu labāko pētījumu recenzēšana


Februārī LLU sākusies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, kurā iesaistīti 46 universitātes mācībspēki un zinātnieki. Zemgales reģiona konkurss norisinās, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos valsts konkursam. Jau no 21. februāra skolēniem ir pieejamas universitātes mācībspēku sagatavotās recenzijas, kas dos iespēju labāk sagatavoties darbu aizstāvēšanai.

Šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīti 204 labākie zinātniski pētnieciskie darbi sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. To vidū pāris darbu ir no Rīgas un Vidzemes reģioniem LLU specializācijas nozaru dēļ, kuras nav pārstāvētas citu reģionu universitātēs. Visvairāk darbu ir sociālajās zinātnēs, kur reģiona konkursam izvirzīts 71 pētnieciskais darbs. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā iesniegti 55 darbi, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē iesniegti 37 darbi. Mazāk pārstāvētas – Medicīnas un veselības nozare ar 21 darbu, Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare ar 11 darbiem un Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare, kurā iesniegti 9 darbi. Mūsu skola piedalās ar 9.b klases skolnieces Beātes Betas Makovskas darbu "Ērzeļa Aromāta iedzimstošās pazīmes", kurš ir novērtēts pietiekami labi un tiek izvirzīts mutiskai aizstāvēšanai konkursā 28.februārī. Vēlam veiksmi!

“Tā kā LLU ir daudznozaru universitāte, mācībspēki un zinātnieki, kuri recenzē darbus, ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās. Lai gan vairāk piedāvājam biozinātņu un inženierzinātņu studiju programmas, mums ir arī spēcīgas tradīcijas un kompetenti zinātnieki sociālo un humanitāro zinātņu grupā, kurā iesniegti vairākums skolēnu darbu. Līdz ar to skolēni un skolotāji var paļauties uz mūsu kolēģu objektivitāti un zināšanām. Mūsu visu kopīgais mērķis ir izvirzīt Latvijas konferencei labākos un izcilākos Zemgales jauniešus,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

LLU Mūžizglītības centra pārstāve un konkursa koordinatore Zane Zeltiņa stāsta, ka triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Šī gada konkursā piedalās skolēni no 29 reģiona skolām. Vairāk darbu reģiona konkursam izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Tukuma 2. vidusskola. Labāko vidū ir arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Elejas vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Augstkalnes vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas Reģionālās vidusskolas un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas.

Pēc recenziju saņemšanas skolēni gatavosies savu darbu aizstāvēšanai Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 28. februārī LLU Jelgavas pilī. Tajā noskaidros skolēnus, kuru darbi tiks izvirzīti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kas arī šogad norisināsies Jelgavā. Tāpat atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem būs unikāla iespēja iestāties LLU studiju programmās ārpus konkursa.

57 views

Recent Posts

See All
bottom of page