top of page
  • Admin

Domnīca “Starptautiskā drošība”

Turpinot dalību projektā “Līderis manī”, mūsu skolas komanda – skolotājas Inta Neiciniece un Vita Eglīte kopā ar vidusskolēniem Beāti Fabjančiku, Margaritu Selīnu Bogdanovu, Annu Madaru Celmiņu, Krišu Treikalu un Robertu Zauri - divas dienas, 6. un 7. martā, piedalījās Brocēnu vidusskolas organizētajā domnīcā par tēmu “Starptautiskā drošība”. Kopā ar pārējiem dalībniekiem iesaistījāmies dažādās neformālās aktivitātēs, izlaušanās spēlē, nakts pārgājienā ar uzdevumiem kontrolpunktos, kā arī izzinājām starptautiskās drošības daudzveidīgos aspektus par informācijas ticamību, valsts iekšējo drošību, stratēģisko domāšanu, NATO, Latviju starptautiskajās misijās, tūrismu un migrāciju. Lekcijas jeb “Dzīvā bibliotēka” mijās ar diskusijām un debatēm. Sirds siltumam pusnakts stundā ar savu vakara pasaciņu klātesošos ieaijāja dziedātāja Dona māsa Kristīne kopā ar Brocēnu vidusskolas direktoru Egonu Valteru. Savukārt pasākuma noslēguma daļā ar savu izjusto stāstu par sevi un Latviju klausītāju sirdis aizkustināja mācītājs un dziesminieks David Michael Carillo. Tā divu dienu garumā guvām atkal jaunu pieredzi un enerģijas lādiņu, lai attīstītu sevī līderības prasmes.

“Paldies, ka devāt šādu iespēju tieši mums. Ļoti vērtīgs pasākums. Ir, no kā mācīties, un ir, kur tiekties. Komanda ir mans kapitāls.” (Krišs)

58 views

Recent Posts

See All
bottom of page