top of page
  • Admin

Informācija vecākiem par attālinātu mācīšanos KRVS


Šobrīd mums visiem ir izaicinājums vismaz trīs nedēļas mācīties attālināti. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Jūs mums palīdzētu šajā procesā ar dažām vienkāršām darbībām:

  1. Lūdzu sekojiet līdzi, lai Jūsu bērns katru dienu pieslēgtos E-klasei un iepazītos ar veicamajiem uzdevumiem. Stundu saraksts nemainās un līdz plkst.12.00 skolēna dienasgrāmatā būs ievietoti uzdevumi stundām, kas tajā dienā ir paredzētas. Bērnam būs grūti un veidosies pārpūle, ja izdomās mācīties tikai dažas dienas nedēļā. Palīdziet viņam pieturēties pie mācību grafika.

  2. Lūdzu nepildiet bērnu vietā viņiem paredzētos darbus! Varat paskaidrot, kamēr bērns mācās, bet ar uzdotajiem darbiem (mājas darbs vai pārbaudes darbs) bērnam ir pašam jāmēģina tikt galā. Ja netiks, tad tā būs ziņa skolotājam, ka vajag pamēģināt savādāk.

  3. Lūdzu dodiet ziņu audzinātājam, ja bērns ir saslimis un nevar mācīties. Jo, ja pedagogi redzēs, ka bērns divu dienu laikā neko nav darījis (pieslēdzies E – klasei, atbildējis uz uzdevumiem), tad ziņos sociālajam dienestam.

  4. Ja ir kādas neskaidrības, sazvanieties ar klases audzinātāju vai pedagogu, bet lūdzu ievērojiet darba laiku 9.00 – 17.00. Pārējā laikā sūtiet e-pastus (skolotāja uzvārds@kivs.lv) vai ziņu E – klases pastā.

  5. Ja nepieciešama psihologa konsultācija, tad sazinieties ar skolas psiholoģi 29722934 (lūgums zvanīt tikai darba dienās). Ir iespējamas konsultācijas arī e-pastā. Rakstiet - kalva@kivs.lv

  6. Varat lūgt padomu arī skolas sociālajai darbiniecei 28879607 vai rakstiet gulevska@kivs.lv

28 views

Recent Posts

See All
bottom of page