top of page
  • Admin

Virtuālā “Dzejas tējnīca”


Laikā, kad kontaktējamies attālināti, arī “Dzejas tējnīcas” dalībnieki sajuta vēlmi cits citu ieraudzīt un uzklausīt. Tāpēc 1. aprīlī – un šoreiz ne pa jokam – tikāmies Zoom “Dzejas tējnīcā” – katrs savās mājās, ērti iekārtojies savā stūrītī, baudot savu garšīgāko tēju. Sarunas sākumā skolotāja Vita nolasīja dzejoli “Vēja ziedi”, ko no rīta bija saņēmusi kā Kriša mājas darbu literatūrā. Eva, Beāte, Evita, Amanda un Krišs dalījās ar šībrīža sajūtām, atklājot, ka mājās jūtas labi, bet visvairāk pietrūkstot draugu klātbūtnes. Laika rakstīšanai tagad esot vairāk, bet īsti neesot motivācijas. Tomēr dažus dzejas un prozas fragmentus kopīgi noklausījāmies. Vienojāmies, ka mūsu dzejiski virtuālās tikšanās būs kā ierasti – trešdienās plkst. 19.30 – kamēr esam attālināti cits no cita, katru nedēļu, lai varam dalīties savās ikdienas un literārajās sajūtās. Ja arī TU vēlies būt mūsu pulciņā, pievienojies!

“Tu lido tālāk vējā

Visam pāri –

Lai atkal sētu jaunus ziedus. “

(Krišs)

59 views

Recent Posts

See All
bottom of page