top of page
  • Admin

Izaicinājumu laiks toreiz un tagad…

Pēcsvētku noskaņās 6. maijā projekta “Nākotnes līderu akadēmija” dalībniekiem bija iespēja virtuāli tikties ar trešās Atmodas līderi Daini Īvānu – pirmo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju. Sarunā uzzinājām, kā mūsdienu tagadējā situācija sasaucas ar laiku pirms trīsdesmit gadiem, kad arī bija jāstājas pretī dažādiem izaicinājumiem - valdīja bīstama neziņa toreiz un tagad.

4. maijs bija parlamentāra nevardarbīga revolūcija, kad sarāvām važas savās sirdīs. Dainis Īvāns akcentēja, ka par brīvību ir jābalso katrai paaudzei, jo tā ir atbildība, varonība un darbs. Galvenā vērtība ir zināšanas, tāpēc ir jāizglītojas, jo līderim ir jāuzņemas atbildība par katru savu vārdu. Grāmatas ir kā akumulatori, kas uzlādē. Arī mūsu jaunieši aktīvi piedalījās diskusijā. Anna interesējās, kādas bija domas, veidojot brīvu Latviju, un vai tagadējā brīvā valsts atbilst toreizējiem priekšstatiem. Krišs aicināja padomāt, kā pandēmijas laiks būs ietekmējis cilvēkus, vai nebūsim atsvešinājušies un ko pozitīvu varam gūt no šīs situācijas. Tikšanās bija iedvesmojoša un atziņām piesātināta: iepazinām Daini Īvānu kā personību, saklausot, kā viņš savulaik jutās – jauns cilvēks, kļūstot par sabiedrības līderi, un ko nākas piedzīvot un pārdzīvot cilvēkam, kurš nokļūst šādā situācijā.

Tā kā vakarā tikāmies savā “Dzejas tējnīcā”, tad vēl ar atziņām, kas bija “aizķērušās” sajūtās, dalījāmies redzējumā, ko mums katram nozīmē Latvija, jo arī dzejnieki un rakstnieki var būt līderi…

40 views

Recent Posts

See All
bottom of page