top of page
  • Vita Eglīte

Ar vasaras sauli pretī rudens krāsām

Vasarīgi siltā 23. septembra pēcpusdienā mūsu "Dzejas tējnīca" uzsāka 2. sezonu. Dalībnieki pulcējās ar vasarā tapušajiem darbiem, lai dalītos savās sajūtās par neparasto laiku, ko piedzīvojām, un ļautos emocijām par satikšanos klātienē. Smeldze caurvija gan dzeju, gan prozu. Vēl arvien Dzejas dienu noskaņās pārrunājām spilgtākos šī mēneša notikumus. Diskusijās jau mēnesnīcas gaismā izkristalizējās atziņa - te esmu starp savējiem, te mani sapratīs. Priecājamies, ka pēc "Jauno autoru stacijas" skolotājai Vitai un mūsu divpadsmitajiem - Selīnai, Beātei, Evai, Amandai un Krišam - piepulcējusies 6.a klases skolniece Elizabete Linkēvica. Nu jau par savējām kļuvusi Liene ar meitu Līvu - arī viņas dzejoļi atraduši savu vietu mūsu tējnīcā.

Lai šis romantiski siltais, iedvesmojošais un vienojošais vakars iezīmē jaunas krāsas mūsu jauno talantu radošajā procesā! Uz tikšanos 14. oktobrī! Aicinām pievienoties!113 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page