top of page
  • Admin

Baltā galdauta svētki

Ir pagājis vairāk nekā gads, kad skolā mācības notiek interesanti. Izpaliek daudzi sirsnīgi pasākumi tādā formā, kādā bijām tos pieraduši redzēt iepriekš. Viens no tādiem ir mūsu skolas tradīcija Baltā galdauta svētkos kopīgi dziedāt tautasdziesmu "Pie Dieviņa gari galdi". Pagājušā gadā skolotāji izveidoja virtuālo kopdziesmu. Toreiz ļoti cerējām, ka nākamajā gadā jau viss būs kā iepriekš. Kā iepriekš šogad nebija gan, bet esam priecīgi, ka skolā aprīlī sāka skanēt vairāk bērnu balsis un šoreiz atkal jau virtuāli varējām vienoties bērnu kopkorī.

Lai visiem skaisti Latvijas svētki! Dod, Dieviņ, otram dot!


Saite uz video - šeit

200 views

Recent Posts

See All
bottom of page