top of page
  • Evita Švarca

Citāda stunda

Mācību procesu skolā turpinām dažādot, piesaistot savas jomas speciālistus. Atsaucoties sākumskolas dabaszinību skolotājas Anitas Nikolajenko aicinājumam, 2.maijā skolā pie pirmsskolas audzēkņiem un sākumskolas skolēniem ciemojās LU Rīgas 1.Medicīnas koledžas kursante, specialitāte – Ārsta palīgs, mūsu skolas absolvente Anna Madara Celmiņa, lai stāstītu un demonstrētu skolēniem cilvēka uzbūvi, iekšējos orgānus, to funkcijas. Bērni klausījās un vēroja visu ar interesi, ar aizrautību darbojās arī paši, uzdeva jautājumus, saņēma atbildes uz tiem. Lieliska dabaszinību stunda par mums pašiem!

Paldies Annai Madarai par dalīšanos savās zināšanās ar mūsu bērnu dārza bērniem un sākumskolas skolēniem. Nodarbība bija vērtīga arī nākotnes profesijas izvēlē. Zinām, ka mūsu vidū aug jaunie medicīnas darbinieki – ārsti, ārstu palīgi, medmāsas...127 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page