top of page
  • Vita Eglīte

Domnīca “Taisnīgums un vienlīdzība”

27. novembrī personības pilnveides programmas “Līderis manī” skolu jaunieši tikās Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas organizētajā virtuālajā domnīcā par tēmu “Taisnīgums un vienlīdzība”. Kopā ar viesi Andri Gobiņu, “Eiropas Kustība Latvijā” prezidentu, tika diskutēts par dažādiem jautājumiem : kāpēc vajadzīgs taisnīgums, kas ir diskriminācija, kādi ir vienlīdzības veidi, kā tie atklājas sabiedrībā, par ko liecina mūsu valoda – vārdi, ko lietojam ikdienā? No Andra Gobiņa piemēriem ātri tapa skaidrs, ka taisnīgums nav viennozīmīgs Latvijas un pasaules kontekstā. Latvija ir reāla iespēju zeme, mēs dzīvojam vienā no 50 bagātākajām valstīm. Katra paaudze atstāj nākamajai kaut ko īpašu. Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība. Tā kā 65 % no jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās profesijās, kādas šodien neeksistē, līdztekus pamatprasmēm svarīgākas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sistēma. Un tieši programmas “Līderis manī” aktivitātēs spilgti atklājas jauniešu izaugsme : diskusijas kļūst arvien aktīvākas, domas – dziļi pamatotas, viedokļi – droši un pārliecinoši. Regulārās tikšanās un nodarbības, jauniešu viedokļu uzklausīšana un pieņemšana bez “pareizi-nepareizi” vērtējuma, skolotājs kā dalībnieks, nevis tikai “uzraugs” – tas viss ir devis drosmes “riku” un pārliecību arī mūsu skolas domnīcas jauniešiem, 12. klases skolēniem : Selīnai, Beātei, Annai un Krišam.55 views

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page