top of page
  • Vita Eglīte

Domnīca “Vides ilgtspēja”

4. decembra pēcpusdienā tikāmies trešajā virtuālajā jauniešu organizētajā domnīcā “Vides ilgtspēja un ar to saistītie izaicinājumi”. Šoreiz vadības lomu uzņēmās Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni. Domnīcas viesis Andris Vanags, “Fortum” biznesa vadītājs, stāstot par sava uzņēmuma attīstības projektiem Latvijā, kuros galvenā uzmanība veltīta energoefektīvu un aprites ekonomikā balstītu enerģētikas risinājumu ieviešanai, pauda arī atziņu, ka būt līderim nozīmē saprast citus cilvēkus, strādāt komandā, motivēt visus darbiniekus vienotam mērķim. Pēc diskusijām grupās Dace Melbārde akcentēja, ka šodienas sarunām bijis holistisks pasaules skatījums – likumsakarībās balstīts redzējums. Kā piemēru aicinājumam dzīvot ar “zaļām vērtībām” Dace Melbārde minēja “Bauhaus” kustību, kas vērsta uz klimata mērķa īstenošanu, kopīgi pārveidojot vidi gan funkcionāli, gan estētiski, ar kultūras un mākslas palīdzību virzoties “zaļajā kursā”. Lai tas realizētos, katram kaut kas ir jāmaina savā dzīvē. Dzīvosim zaļi!30 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page