top of page
  • Vita Eglīte

“Dzejas tējnīcas” vakars kopā ar JC “Nagla”

17. marta pavasarīgi ziemīgajā vakarā mūsu “Dzejas tējnīcā” Teams platformā bija sapulcējies kupls dzejas cienītāju pulciņš. Mūsu ierasto literāro kodolu papildināja jauniešu centra “Nagla” interesenti. Pievienojās arī Iveta un Rihards Pudāni, kas viesojušies mūsu Tējnīcā pagājušajā gadā. Bet pirmo reizi kā viesis mūs priecēja skolotāja Dace Kristberga ar savu ceļojumu dzejas pasaulē. Pēc iepazīšanās apļa, kurā katrs dalībnieks komentēja savas attiecības ar dzeju, tika ieslēgts brīvais mikrofons – jauno talantu dzejas un prozas lasījumi. Tos papildināja Riharda muzikālais karuselis. Priecājamies, ka vēlmi iesaistīties turpmāk mūsu radošajā Tējnīcā izrādīja Aija Rasmusa, kura arī šoreiz uzdrošinājās lasīt savu dzeju. Pasākuma noslēgumā Krišs pārbaudīja mūsu spēju pārslēgties no radošās pasaules uz realitāti – tās ir cieši saistītas un viena otru papildina, bet rakstīt nozīmē radīt savu pasauli. Visvērtīgākais ir tas, kas veikts bez pieprasījuma. Piepildiet papīru ar savu sirds elpu! Ja varam gūt prieku no tā, ka mēs šeit esam ar savu domubiedru pulciņu, uz tikšanos 21. aprīlī!53 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page