top of page
  • Vita Eglīte

Dzimtā valoda

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Mūsu skolā tradicionāli šajā dienā notiek lasīšanas stunda.

Šogad tika izsludināts arī neklātienes radošais konkurss “Valoda manā grāmatzīmē”. Visgaumīgākos darbus iesniedza Dāvis Kreicbergs (6.a kl.), Miķelis Babris (6.a kl.), Martins Staks (6.a kl.), Sofija Gūtmane (7. kl.), Loreta Krauze (7. kl.), Samanta Keita Štromane (7. kl.), Megija Pastare (8.a kl.), Saimona Rezenberga (8.a kl.), Klāvs Gazibars (9.b kl.), Nils Ķilps (9.b kl.), Anete Skvarcova (9.b kl.).

5. martā notika skolas skaļās lasīšanas sacensība, kad varējām pārliecināties, ka ir skolēni, kuri starp izvēli – telefons vai grāmata – atrod laiku arī grāmatām. Daudzi gan atzina, ka ikdienā grāmatas lasot maz, bet tieši tāpēc novērtējot skolā piedāvātās aktivitātes, kas rosina palasīt. Sacensībā piedalījās 18 skolēni no 1. līdz 9. klasei – klašu konkursu uzvarētāji. Pasākuma mērķis ir pilnveidot skolēnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Sveicam skaļās lasīšanas sacensības diplomu ieguvējus:

1.–2. klašu grupā:

1. vieta – Krišjānis Frišfelds (1. kl.)

2. vieta – Melisa Priekule (2.b kl.)

3. vieta – Ralfs Didzmanis (2.b kl.)

3.–4. klašu grupā:

1. vieta – Megija Priekule (4. kl.)

2. vieta – Amēlija Semjonova (4. kl.)

3. vieta – Timurs Meževičs (3. kl.)

5.–6. klašu grupā:

1. vieta – Adelīna Līna Makovska (5. kl.)

2. vieta – Elīza Babre (6.b kl.)

3. vieta – Dāvis Kreicbergs (6.a kl.)

7. –9. klašu grupā:

1. vieta – Anete Skvarcova (9.b kl.)

2. vieta – Saimona Rezenberga (8.a kl.)

3. vieta – Kārlis Lapa (8.a kl.)


Vēlam veiksmi un pārliecību Adelīnai Līnai Makovskai, Elīzai Babrei un Dāvim Kreicbergam novada skaļās lasīšanas sacensībā Tukumā.208 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page