top of page
  • Iluta Reinsone

Izziņas labirinti dabā

26.aprīlī, kad visi skolā savus spēkus pierādīja Olimpiskās dienas aktivitātēs, 6.klases skolnieki Dāvis Kreicbergs un Kristers Garnovskis kopā ar dabaszinību skolotāju Ilutu Reinsoni devās uz Tukuma novada 6.klašu dabaszinību pasākumu  "Izziņas labirinti dabā", kas šoreiz notika Apšuciemā. Skolotāji bija sagatavojuši 8 dažādas stacijas, kur bija nepieciešams pārbaudīt savas zināšanas un prasmes dabā. Skolēniem bija jāsadarbojas komandās ar citu skolu sestklasniekiem. Mūsējiem krita veiksmīga izloze, jo bija vienā komandā ar savu bijušo klasesbiedru. Atkalredzēšanās prieks pēc vairākiem gadiem! Skolēnu komandas no vienas stacijas uz otru pavadīja Tukuma 12. skautu un gaidu vienības pārstāvis. Ar dažādām zvejnieku aktivitātēm un stāstiem tāmnieku dialektā, pasākumu iesildīja Bērzciema “Dieniņu” saimniece Iveta. Stacijās jauniešu komandas noteica debespuses, modelēja reljefu, izmantojot digitālās ierīces, precīzi  noteica gan vēju, gan temperatūru un mitrumu, ar vienkāršiem piederumiem iemācījās nolīmeņot būvi, atrada dabas lietas uz visiem alfabēta burtiem, savāca un šķiroja pēkšņi radušos atkritumus, atpazina Baltijas jūras zivis un liedagā sastopamos gliemežvākus.  Pēc tam sekoja silta tēja, zupa un kopā būšana pie ugunskura.
52 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page