top of page
  • Admin

Jūsu dzīve ir jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts - S.Kovejs

Viens etaps noiets: kāds pakāpiens pašizaugsmes ceļā pretim tālākajiem mērķiem četriem mūsu skolas absolventiem – Margaritai Selīnai Bogdanovai, Annai Madarai Celmiņai, Beātei Fabjančikai un Krišam Treikalam – ir apliecinājums par dalību “Nākotnes līderu akadēmijā”, t. i., jauniešu interešu izglītības 80 stundu programmā, kura tiek īstenota pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas projektā “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”. Pusotra gada laikā jaunieši ir pilnveidojuši personiskās līderības prasmes digitālajā laikmetā un krīzes apstākļos, apguvuši medijpratības pamatus, piedalījušies domnīcās gan klātienē, gan attālināti – tiešsaistē, organizējuši un vadījuši savu domnīcu “Sociālais taisnīgums un vienlīdzība”, bijuši aktīvi diskusiju līdzdalībnieki, tiekoties ar mūsu valsts personībām – līderiem.

Atzīmējot šo notikumu, skolas domnīcas komanda 9. un 10. augustā devās sezonas noslēguma - emocionālās bankas uzlādēšanas pasākumā “Uzasini zāģi!” uz atpūtas vietu “Zvejnieksēta” Pāvilostā, lai jūras tuvumā padomātu par sevi, saviem sapņiem un kopā ar draugiem novērtētu vislielāko vērtību – mūs pašus.161 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page