top of page
  • Vita Eglīte

Jauniešu festivāls "SKY 2022"


Tukuma novada Šlokenbekas muižā 9.–11. augustā notika jauniešu iesaistes pasākums – festivāls “SKY 2022”. Mūsu skolēnu pašpārvaldi tajā pārstāvēja 8.b klases skolniece Gunita Papendika. 3 dienas Tukuma novada jaunieši apguva teoriju un praksi caur neformālās izglītības metodēm – uzzināja par medijpratību un kritisko domāšanu, sekmēja lēmumu pieņemšanas prasmes, attīstīja savstarpējās komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī lietderīgi pavadīja brīvo laiku. Gunita atzina, ka guvusi daudz vērtīga gan darbam pašpārvaldē, gan arī savai nākotnes plānošanai, iepazinusies ar citu skolu jauniešiem, pavadot kopā interesantas dienas un arī daudz ko iemācoties tieši no viņiem. Gunita novēl arī citiem mūsu jauniešiem uzdrošināties un nebaidīties nokļūt neierastā vidē.


Paldies Tev, Gunita, par spēju uzņemties atbildību un aktīvu iesaistīšanos pašpārvaldes darbā!

126 views

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page