top of page
  • Vita Eglīte

Latviskā dzīvesziņa kopā ar Lindu Priednieci

Kas tad īsti ir latviskā dzīvesziņa – to skaidrojām 25.februāra vakarā Zoom tiešsaistē, skolotāju interešu grupai tiekoties un diskutējot ar Lindu Priednieci. Vai tas nozīmē uzvilkt tautastērpu un saulgriežos, veicot rituālus, dziedāt tautasdziesmas? Bet varbūt tā ir vienkārši dzīvošana saskaņā ar savu sirdsbalsi, mīlot Latvijas zemi un dabu. Apmainoties ar pieredzes stāstiem, sapratām, ka mūsdienās latviskā dzīvesziņa drīzāk ir intuitīvais rituāls - ieklausīšanās sevī, savos ritmos. Ja mēs saviem bērniem, pirms iedodam rokās mobilo telefonu, parādām pasauli ap viņu: kā pavasarī plaukst pumpuri, kā ledus kūst, kā putni dzied, kā gurķis aug, kā pankūkas uzcept, kā padziedāt un apsēsties, kad esi piekusis… Mācīsim bērniem iet dabā, kas ir mūsu enerģijas avots! Tieši šāda latviskā dzīvesziņa mūs iedvesmo – dzīvot saskaņā ar savu es. Lindā tas viss mājo: daba, māksla, miers, dzīvesprieks, atklāsmes brīnums, saimnieciskums, latviskais redzējums ikdienišķās lietās. Radošums ir spēja iziet no nestandarta situācijām – šo atziņu kā zelta atslēdziņu kabatā paņēmām līdzi no saturiski iedvesmojošās un pārdomu rosinošās vakara sarunas.78 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page