top of page
  • Admin

Lepojamies ar mūsējiem!

Valsts svētkos mūsu novadā ir tradīcija pateikt paldies saviem novadniekiem par attieksmi, par padarīto, par cilvēcību. Mēs ļoti lepojamies ar savējiem, kuri saņēma Kandavas novada apbalvojumus un priecājamies, ka varam ikdienā būt kopā:

Agita Riekstiņa - "Kandavas novada Pateicība" par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un inovatīvām idejām izglītības darbā Kandavas novadā. Mēs zinām, ka Agita ar sirdi un dvēseli nododas visā, ko dara. Viņas organizētie pasākumi ir interesanti, sirsnīgi un pārdomāti līdz pēdējam sīkumam.

Guna Krauce - "Kandavas novada Pateicība" par iejūtību, atbalstu, labestību pret bērniem savā darba vietā skolā un labdarību un rūpēm par mūsu četrkājainajiem draugiem. Guna ir labestīga pret visiem, cenšas izprast katru sarežģīto zvirbulēnu un nesavtīgi palīdz tiem, kuri nonākuši grūtā situācijā.

Apbalvojumu “Kandavas novada Gada Lepnums” saņēma 12.klases skolniece Ieva Annija Stepiņa par augstiem sasniegumiem šķēpmešanā, nesot Kandavas vārda atpazīstamību Latvijā un pasaulē. Mēs Ievu Anniju par savējo saucam nesen, bet pat šajā īsajā laikā esam viņu iepazinuši kā mērķtiecīgu un sirsnīgu personu. Novēlām augstus sasniegumus visās dzīves jomās arī turpmāk!

Foto: kandava.lv

125 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page