top of page
  • Admin

Pateicības diena 2022

30.maijā, kad atzīmes ir izliktas un zināmi gada sasniegumi, svinējām Pateicības dienu. Atzīmējām augstos mācību sasniegumus, panākumus olimpiādēs un konkursos. Paldies teicām gan čaklajiem skolēniem, gan pedagogiem, kuri palīdzēja kaldināt panākumus, gan vecākiem, kuri mudināja un atbalstīja savus lolojumus nemaz ne tik vieglajā mācību darbā. Svētku sajūta nepameta visu dienu no agra rīta, kad suminājām mazākos līdz vēlai pēcpusdienai, kad priecājāmies redzēt skolā vecākus. Lai nākamā mācību gadā ir vēl vairāk izcilu rezultātu!
285 views

Recent Posts

See All
bottom of page