top of page
  • Admin

Pateicības diena

Updated: Jun 3

Mācību gadam beidzoties, tikāmies tradicionālā pasākumā, kurā suminājām savus pašus centīgākos mācībās. Šis gads nebija viegls, saskarāmies ar daudziem izaicinājumiem, tāpēc jo lielāks bija gandarījums par paveikto. Kopumā dažādi atzinības raksti un piemiņas pildspalvas tika pasniegti 62 skolēniem. Bet vakarā jau tikāmies, lai pateiktu paldies vecākiem, kuru bērni bija izcili mācījušies un guvuši panākumus dažādās olimpiādēs un konkursos.

Lepojamies ar:175 views

Recent Posts

See All
bottom of page