top of page
  • Evita Švarca

Simtā diena skolā

11.martā skolas zālē pulcējās visa kuplā sākumskolas saime uz gadskārtējo pasākumu 1.klasei “100 dienas skolā”.

Organizatori – 4.klases skolēni, svinīgi ieveda mūs – 1.klases skolēnus un audzinātājas. Pēc jauka ievada kopā ar Nezinīti un Burtu Meitiņu sekoja darbošanās trīs darbnīcās – matemātikas, angļu valodas un latviešu valodas stacijās. Tajās 4.klases skolēni bija sagatavojuši daudzveidīgus, radošus un interesantus uzdevumus, kuros pārbaudīja 1.klasē apgūto 100 skolas dienās.

Savus sirsnīgus un mīļus apsveikumus katram pirmklasniekam un audzinātājām bija sagatavojuši 2.un 3.klases skolasbiedri un audzinātājas. Tās bija 100 skolas dienās saskatītas, novērtētas katru 1.klases skolēnu raksturojošas īpašības, draudzības putniņš pavasarīgā pūpola zarā, praktiskas skolas lietas un kāds kārums saldākiem mirkļiem.

1.klases audzinātāju Danas un Evitas rokās iegūla skolēnu un vecāku jauku vēlējumu sirsniņu ziedi.

Pasākuma noslēgumā visi vienojāmies jautrā dziesmā un saņēmām saldu pārsteigumu – gardu 100.dienas kūku.

Sirsnīgs paldies 4.klases skolēniem un skolotājām Zanei un Sanai par jauko pasākumu, pavasarīgi noformēto klases telpu un gardo kūku!

Pasākums vēlreiz apliecināja, ka mūsu skola ir Vissirsnīgākā.

Lai turpmākās skolas dienas mums visiem skolā priecīgas, radošas, interesantas, jaukas, draudzīgas un sirsnīgas!



126 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page