top of page
  • Evita Švarca

Skaļās lasīšanas sacensības

17.aprīlī  5.klases skolniece  Adelīna Līna Makovska,  6.a klases skolnieks Dāvis Kreicbergs un 6.b klases skolniece Elīza Babre piedalījās Tukuma novada Skaļās lasīšanas sacensībās Tukuma 2.vidusskolas telpā Radošumam un izaugsmei. Pasākuma mērķis bija pilnveidot skolēnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, veicināt lasītprasmi un lasītprieku.

Pasākums noritēja jaukā un sirsnīgā  atmosfērā, kurā labi varēja ieraudzīt caurviju tēmu – Putni. Arī katram lasītājam bija piemeklēts kāds putns ar tam raksturīgajām īpašībām un prasmēm.

Žūrija, kurā bija pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Tukuma novada Izglītības pārvaldes, vērtēja visu dalībnieku uzstāšanos.

Kopvērtējumā mūsu abas meitenes ieguva vienādu punktu skaitu un izcīnīja 3.vietu. Adelīnai tika piešķirta arī nominācija “Gudrākais lasītājs”, lasot  fragmentu no  Harija Potera, bet Elīzai -  nominācija “Emocionālākais lasītājs”, lasot fragmentu no  Dz. Tilaka grāmatas “Zlatas ceļš” par Ukraiņu meitenes ceļu uz Latviju un pārdzīvojumu,  ko nes sev līdzi kara šausmas un pārdzīvojumi par sev tuviem cilvēkiem. Dāvis Kreicbergs saņēma nomināciju “Godīgākais lasītājs”.

Visi dalībnieki  saņēma  nelielas piemiņas balviņas no pasākuma, guva jaunu pieredzi un pozitīvas emocijas,  kā arī prieku būt kopā ar citiem lasītājiem – saviem vienaudžiem, un, cerams, iedvesmu lasīt arī turpmāk. 
199 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page